HDPE folie, geomembrány - HDPE folie, LDPE folie, PVC folie, hydroizolace, folie recyklované, nopové, střešní, termoreflexní, izolace staveb, isolace střech, izolace proti radonu a methanu

HDPE folie

HDPE folie

Je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu, má vysokou chemickou odolnost, výborné mechanické vlastnosti, rozměrovou stabilitu a odolnost proti tepelné degradaci.

Odolává korozi za napětí a neobsahuje žádné příměsi, které by mohly svým vyprcháním zhoršovat vlastnosti geomembrány.

HDPE lze svařovat podle způsobu použití a tloušťky folie třemi způsoby. Horkým vzduchem, horkým klínem, nebo extruzivním způsobem.

Její rozměrová škála, tj. šíře od 1m do 11,5m a tloušťka od 0,5mm do 3mm dovoluje její použití u všech typů standardních aplikací, mimo jiné např. izolace staveb proti vodě a vlhkosti, izolace proti pronikání radonu a metanu, izolace skládek, parkovišť, chemických a zemědělských provozů a mnoho dalších.